+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu RB nr 7/2022 ESPI z dnia 21 lutego 2022 roku Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, że w dniu 22 grudnia 2022 roku podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. umowę kredytu na finansowanie planowanej inwestycji uruchomienia w zakładzie produkcyjnym w Poniatowej drugiej linii technologicznej do recyklingu zużytych opon. Wartość przyznanego finansowania wynosi 4 119 000 euro, a okres kredytowania do dnia 30 czerwca 2032 roku. Podpisanie umowy kredytu nie wiąże się ze zobowiązaniem Emitenta do uruchomienia środków, natomiast jest jednym z alternatywnych źródeł finansowania inwestycji, zabezpieczającym możliwość jej realizacji w przypadku nie uzyskania wsparcia z funduszy publicznych.

Okres dostępności kredytu określony został do dnia 31 marca 2024 roku. Zabezpieczenia kredytu ustanowione zostaną przed udostępnieniem środków. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w umowach kredytu inwestycyjnego.

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

Michał Stachyra – Wiceprezes Zarządu