+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

ORZEŁ SA: Wybór biegłego rewidenta

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu 28 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 4 Statutu Emitenta, podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego ORZEŁ S.A. oraz...

ORZEŁ SA: Raport miesięczny – listopad 2011

  Zarząd Orzeł S.A działając w oparciu o postanowienia punktu nr 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na „NewConnect”, przekazuje...

ORZEŁ SA: Informacje nt bieżącej sytuacji Spółki

W związku z dużą liczbą zapytań od inwestorów o obecną sytuację w spółce, Zarząd Spółki postanowił opisać bieżącą sytuacje w Spółce ORZEŁ S.A. Pełna treść informacji przestawionych przez Pana Jacka Orła Prezesa Zarządu ORZEŁ SA znajduje się w załączniku.  ...