+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB nr 9/2020 ESPI Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej udostępnia do publicznej wiadomości dokument ofertowy zawierający informacje o ofercie objęcia Akcji Serii E, o którym mowa w art. 37a Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stanowiący załącznik do niniejszego raportu.

Dokument będzie również dostępny na stronie internetowej Emitenta, pod adresem:

http://orzelsa.com/pl/kalendarium/

Załącznik:

Dokument ofertowy akcji serii E.pdf

 

Podstawa prawna:

 art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

Michał Stachyra – Członek Zarządu