+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Kalendarium

Publikacja raportów okresowych

 

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 – 14 lutego 2018
Raport kwartalny za I kwartał 2018 – 15 maja 2018

Raport roczny za 2017 rok – 16 maja 2018*
Raport kwartalny za II kwartał 2018 – 10 sierpnia 2018
Raport kwartalny za III kwartał 2018 –14 listopada 2018

 

* Pierwotna data publikacji raportu została ustalona na dzień 25 maja 2018 roku, podczas gdy aktualnie termin publikacji raportu okresowego został wyznaczony na dzień 16 maja 2018 roku

 

 

Od 3 lipca 2016 r., w wyniku obowiązywania Rozporządzenia MAR, okres zamknięty trwa 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu okresowego.

Okresy zamknięte
15 stycznia 2018 – 14 lutego 2018- okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku,

25 maja 2018 – 16 maja 2018 – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu rocznego za 2017 rok,

15 kwietnia 2018 – 15 maja 2018 – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku,

11 lipca 2018 – 10 sierpnia 2018 – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku,

15 października 2018 – 14 listopada 2018 – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku.