+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Kalendarium

Publikacja raportów okresowych

 

Raport kwartalny za IV kwartał 2016 – 14 lutego 2017
Raport kwartalny za I kwartał 2017 – 12 maja 2017

Raport roczny za 2016 rok – 31 maja 2017
Raport kwartalny za II kwartał 2017 – 11 sierpnia 2017
Raport kwartalny za III kwartał 2017 –14 listopada 2017

 

 

 

Okresy zamknięte
01 – 14 luty 2017- okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku,

31 marzec – 31 maja 2017 – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu rocznego za 2016 rok,

01 – 12 maja 2017 – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku,

01 -11 sierpnia 2017 – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku,

01 – 14 listopada 2017 – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku.