+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Kalendarium

Orzeł SA: Klasyfikacja do notowań ciągłych w segmencie New Connect Base

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 28 września 2020 roku powziął informację, iż na podstawie uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów, w dniu 28 września 2020 r. dokonana została przez GPW okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów rynku NewConnect w wyniku czego Spółka Orzeł S.A. została zakwalifikowana z dniem 01.10.2020 roku do notowań ciągłych w segmencie New Connect Base.

 

Emisja Akcji Serii E

Termin objęcia umów Akcji Serii E –  do 23 czerwca 2020 roku

Dokument ofertowy akcji serii E.pdf

 

Publikacja raportów okresowych

 

Raport kwartalny za IV kwartał 2019 – 14 lutego 2020
Raport kwartalny za I kwartał 2020 – 15 maja 2020

Raport roczny za 2019 rok – 22 maja 2020
Raport kwartalny za II kwartał 2020 – 14 sierpnia 2020
Raport kwartalny za III kwartał 2020 –14 listopada 2020

 

 

 

Okresy zamknięte
14.01.2020 – 14.02.2020- okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku,

14.05.2020 – 15.05.2020 – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku,

21.04.2020 – 22.05.2020 – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu rocznego za 2019 rok,

14.07.2020 – 14.08.2020 – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku,

14.10.2020 – 14.11.2020 – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku.