+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Akcje Orzeł S.A. w portfelu indeksu Łukasiewicza INNOVATOR

Akcje Orzeł S.A. zostały włączone w skład portfela indeksu Łukasiewicza INNOVATOR. Indeks jest wspólnym przedsięwzięciem promocyjnym Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Prezentuje i promuje innowacyjne spółki giełdowe,...