+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Czy są podejmowane działania mające na celu wprowadzenie obligacji serii C do obrotu giełdowego? Jeżeli tak, to na jakim jest to etapie i jaki jest orientacyjny czas rozpoczęcia notowań. Identyczne pytania mam w odniesieniu do obligacji serii D.

Szanowny Panie, w chwili obecnej trwa proces emisji obligacji serii D, które pozwolą na większe rozłożenie w czasie zobowiązań z tytułu wykupu obligacji serii C. Spółka nie podjęła jeszcze decyzji o upublicznieniu obligacji serii C ani D. Ostateczna decyzja w tej...

Dane finansowe za Iq 2015 wykazauja, ze spolka nie bedzie wstanie udzwignac kosztow finansowania w przypadku spelnienia sie ukladu. Jak spolka zamierza zwiekszych przychody w IIq i IIIq oraz pozyskac nowych klientow zachowujac przy tym rentownosc pozwalajaca przynajmniej obsluge bierzacych zobowiazan finansowych oraz budowe nadwyzki finansowej na czesciowe uregulowanie obligacji?

Szanowny Panie, komplet informacji o które Pan pyta znajduje się w prognozach finansowych opublikowanych 2 października 2014 roku. Link do raportu: http://www.orzelsa.com/external/showReportCurrent/id/3/cid/23/eid/56/report_id/464

Panie Prezesie, czy możliwa jest sytuacja, w której pomimo głosowania za układem przez obligatariuszy dysponujących większą ilością obligacji od obligatariuszy głosujących przeciwko układowi kurator obligatariuszy na zgromadzeniu wierzycieli będzie również głosował przeciwko układowi? Czyli czy kurator jest zobligowany do głosowania zgodnego z wolą obligatariuszy dysponujących większością obligacji, czy też ma w trakcie głosowania tzw. wolną rękę?

Szanowny Panie, najpewniejszej odpowiedzi w tym zakresie udzieli Panu sam kurator. Oto jego dane kontaktowe: Jerzy Sławek ul. Pogodna 36/11 20-337 Lublin e-mail: jerzy.slawek@inlex.pl