+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

Zarząd Spółki informuje, o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2011 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki.

W załączniku pełna treść ogłoszenia.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1) – 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Projekty uchwał
Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącą osobą fizyczną
Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącą osobą prawną

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu