+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuje, o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2010 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki.

W załączniku pełna treść ogłoszenia.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1) – 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:

ORZEŁ SA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
ORZEŁ SA Projekty uchwał
ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącą osobą fizyczną
ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącą osobą prawną