+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 grudnia 2009 o godz. 12.00 w siedzibie Spółki.

W załączniku pełna treść ogłoszenia.

Podstawa prawna:
Załącznik do Uchwały Nr 3463/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §4 ust. 2 pkt. 1) i 2).

Załączniki:

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf rozmiar: 99,6 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu