+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 04 kwietnia 2011 r. złożył w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wniosek o refundacje poniesionych kosztów w kwocie 3 762 901,00 zł w ramach projektu „Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon, innowacyjna gospodarka” Działanie 4.1. „Wsparcie wdrożeń wyników B+R”. Zarząd oczekuje wpływów środków z PARP w ciągu 2 miesięcy..

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu