+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 19 listopada 2010 r. złożył w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wniosek o rozliczenie zaliczki nr 1, wniosek o refundacje poniesionych kosztów oraz wniosek o zaliczkę nr 2 na łączną kwotę 5 387 023,00 PLN w ramach projektu „Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon, innowacyjna gospodarka” Działanie 4.1. „Wsparcie wdrożeń wyników B+R”. Zarząd oczekuje wpływów środków z PARP do końca bieżącego roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu