+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 23 marca 2010 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1 688 333 praw do akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł za akcję. Proponowanym dniem pierwszego notowania jest dzień 30 marca 2010 roku.

Podstawa prawna:

 § 3 ust. 1. Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd