+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 8 kwietnia 2008 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.265.000 praw do akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł za akcję. Proponowanym dniem pierwszego notowania jest dzień 10 kwietnia 2008 roku.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu