+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuje, iż w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę fabryki granulatu gumowego w dniu 29 lipca 2010 r. złożył w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wniosek o płatność zaliczkową na kwotę 5 145 900,00 PLN w ramach projektu „Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon, innowacyjna gospodarka” Działanie 4.1. „Wsparcie wdrożeń wyników B+R”. Zarząd oczekuje wpływów środków z PARP w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu