+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 09.08.2011 r. złożył w Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) wniosek o płatność pośrednią na kwotę 61 850,00 PLN w ramach projektu „Optymalizacja wymiany handlowej pomiędzy Orzeł SA a podmiotami współpracującymi dzięki systemowi typu B2B” Działanie 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Zarząd oczekuje wpływów środków z PARP w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu