+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, otrzymał potwierdzenie złożenia w dniu 13 stycznia 2012 roku w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) wniosku o dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2007-2013, działanie 1.4 „Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii”.

 

Środki pozyskane z dotacji będą przeznaczone na podniesienie komfortu pracy pracowników produkcyjnych oraz dostosowanie warunków pracy na tym stanowisku do wymogów prawa. Inwestycja polega na montażu paneli fotowoltaicznych z których pozyskiwana będzie energia elektryczna służąca dogrzaniu obiektu w sezonie zimowym i jego klimatyzowaniu w sezonie letnim.

 

Wartość projektu szacowana jest na 298 800 zł netto z czego 66% tj, 197 208 zł stanowić będą środki z dotacji. Przewidywany termin oceny projektu i podpisania umowy z LAWPem to druga połowa 2012 roku.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu