+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu 4 lipca 2011 roku Emitent zawarł umowę powołania spółki zależnej pod firmą Tyre Logistics Sp. z o.o. w której Emitent objął 100% udziałów.

Spółka została powołana w celu świadczenia usług logistycznych dla branży oponiarskiej w Polsce i krajach ościennych. Głównym zadaniem stawianym przed Spółką w ciągu najbliższych dwóch/trzech lat jest pozyskanie finansowania i budowa zautomatyzowanego magazynu opon. Zakładana pojemność magazynu to 1 mln szt opon osobowych. Pierwszym działaniem w celu realizacji inwestycji będzie ubieganie się o dotację inwestycyjną w wysokość 70% kosztów kwalifikowanych. Przewidywany termin złożenia wniosku o dotację to IVQ 2011 roku.

Zawiązanie spółki ma na celu zdywersyfikowanie przychodów Emitenta co zwiększy bezpieczeństwo finansowe ORZEŁ S.A. oraz podniesienie wartość prowadzonej działalności Brokera Oponiarskiego.

Kapitał spółki wynosi 5 000 zł i dzieli się na 100 równych udziałów po 50 zł każdy.

Zarząd informuje również, iż w związku z podejmowanym projektem zawarta została umowa z osobą powołaną na Prezesa Zarządu Tyre Logistics Sp. z o.o., nakładająca na ORZEŁ S.A. obowiązek odsprzedania 7% udziałów w nowopowołanej spółce za cenę 1 zł jeżeli Tyre Logistics Sp z o.o. podpisze umowę o dofinansowanie realizacji projektu (uzyska dotację).

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu