+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2010 roku Spółka otrzymała cztery zawiadomienia od Akcjonariuszy o zmianie stanu posiadanych akcji w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 grudnia 2010 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 1.125.555 akcji na okaziciela serii D.

1. Zawiadomienie od Pana Józefa Sławomira Orzeł w trybie art. 160. Ust. 1 pkt. 1 ustawy o obrocie

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Pan Józef Sławomir Orzeł posiadał 1.520.000 akcji co stanowiło 22,51% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonania 1.520.000 głosów, co stanowiło 22,51% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Prawa do akcji Spółki po ich zamianie na akcje wraz z posiadanymi już akcjami Spółki stanowić będą łącznie 1.817.441 akcji Spółki, co stanowić będzie 23,07% jej kapitału zakładowego, przyznających 1.817.441 głosów z akcji, co stanowić będzie 23,07% ogólnej liczby głosów.

2. Zawiadomienie od Pani Haliny Orzeł w trybie art. 160. Ust. 1 pkt. 1 ustawy o obrocie

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Pani Halina Orzeł posiadała 1.520.000 akcji co stanowiło 22,51% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonania 1.520.000 głosów, co stanowiło 22,51% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Prawa do akcji Spółki po ich zamianie na akcje wraz z posiadanymi już akcjami Spółki stanowić będą łącznie 1.757.594 akcji Spółki, co stanowić będzie 22,31% jej kapitału zakładowego, przyznających 1.757.594 głosów z akcji, co stanowić będzie 22,31% ogólnej liczby głosów.

3. Zawiadomienie od Pana Jacka Orła w trybie art. 160. Ust. 1 pkt. 1 ustawy o obrocie

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Pan Jacek Orzeł posiadał 383.000 akcji co stanowiło 5,67% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonania 383.000 głosów, co stanowiło 5,67% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Prawa do akcji Spółki po ich zamianie na akcje wraz z posiadanymi już akcjami Spółki stanowić będą łącznie 463.239 akcji Spółki, co stanowić będzie 5,88% jej kapitału zakładowego, przyznających 463.239 głosów z akcji, co stanowić będzie 5,88% ogólnej liczby głosów.

4. Zawiadomienie od Pani Magdaleny Orzeł w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Pani Magdalena Orzeł posiadała 380.000 akcji co stanowiło 5,63% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonania 380.000 głosów, co stanowiło 5,63% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki posiada 380.000 akcji Spółki, co stanowi 4,82% jej kapitału zakładowego, przyznających 380.000 głosów z akcji, co stanowi 4,82% ogólnej liczby głosów.

Załącznik:

Aktualna struktura akcjonariatu ORZEŁ SA.pdf

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o obrocie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd