+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 10 czerwca 2010 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Akcjonariusza Pani Haliny Orzeł w związku ze zmianą stanu posiadanych akcji.

Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o obrocie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Załącznik:

Zawiadomienie Akcjonariusza.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd