+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. niniejszym przypomina, że w dniach od 7 października do 14 października br. będą przyjmowane zapisy na akcje serii D w ramach wykonania prawa poboru. W terminie tym przyjmowane będą zarówno zapisy na podstawie praw poboru jak i zapisy dodatkowe. W załączeniu przekazujemy formularz zapisów na Akcje serii D.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:

Formularz zapisu na akcje serii D ORZEŁ SA.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł Prezes Zarządu