+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że w dniu 20 maja 2008 r. na podstawie Uchwały nr 389/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. pierwszy dzień notowań 1.265.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B na rynku NewConnect został wyznaczony na 26 maja 2008 r. Akcje serii B notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ORZLOPONY” i oznaczeniem „ORL”.

Jednocześnie dzień 23 maja 2008r. został wyznaczony jako ostatni dzień notowań 1.265.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 322/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust. 1 .

Osoby reprezentujące spółkę:

Magdalena Orzeł – Członek Zarządu
Halina Orzeł – Członek Zarządu