+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka wygrała przetarg na oddanie w wieczyste użytkowanie dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2,93 ha stanowiących własność Gminy Poniatowa. Działki zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu w którym realizowana jest pierwsza inwestycja budowy zakładu recyklingu opon. Łączna wartość wylicytowanych nieruchomości wynosi 581 200,00zł netto.

Zgodnie z planami Zarządu pierwsza działka będzie służyła jako teren magazynowy pod potrzeby budowanego obecnie zakładu recyklingu opon natomiast na drugiej realizowana będzie druga inwestycja na którą spółka pozyskała dotację z działania 4.4 POIG.

Do końca marca przewidziane jest podpisanie stosownego aktu notarialnego, o czym Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Członek Zarządu