+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w okresie styczeń – październik 2008 r. Spółka według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody na poziomie 8 501 tys. PLN, co stanowi 148% przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku.

Słabnąca dynamika jest wynikiem występowania sezonu na towar Emitenta w 2007 roku w miesiącu październiku, natomiast w roku 2008 sezon przesunął się na miesiąc następny.
Drugim czynnikiem mającym wpływ na dynamikę przychodów jest spadek ilości zamówień od największego odbiorcy Działu Montowni Kół.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu