+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, iż ostateczny wynik Spółki za 2009 rok nie jest jeszcze znany, ale po podliczeniu wyników za 10 miesięcy 2009 r. oraz wstępnych szacunkach za listopad i grudzień, Zarząd stwierdza, że nie zrealizuje prognozy zysku operacyjnego w wysokości 1.279 tys. zł, EBITDA w wysokości 1.815 tys. zł, zysku netto w wysokości 1.170 tys. zł, opublikowanych w Dokumencie Informacyjnym z kwietnia 2008r. Z szacunków Zarządu wynika, wykonanie za 2009r. na poziomie wspomnianych pozycji wykaże straty na poziomie zbliżonym do wartości tych pozycji osiągniętych w 2008r.

Zarząd Orzeł S.A. przypomina, że w raporcie bieżącym nr 5/2010 informował, że wstępne szacunki za 2009r. wskazują na osiągnięcie przychodów na poziomie 16.937 tys. zł , czyli o 19,9% niższe od zakładanych w prognozie finansowej na rok 2009 opublikowanej w kwietniu 2008r. w Dokumencie Informacyjnym Spółki (tj. 21.148 tys. zł).
Zarząd ORZEŁ S.A. wyjaśnia, że przygotowywane na początku 2008r. prognozy sporządzone zostały przed wystąpieniem skutków ogólnoświatowego kryzysu finansowego, który niekorzystnie odbił się na sytuacji gospodarczej i poziomie wydatków konsumpcyjnych społeczeństwa w drugiej połowie 2008r i w 2009r. oraz nasilona walka cenowa z innymi dystrybutorami opon w Polsce.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 15) Załącznika nr 1 do uchwały nr 733/2009 Zarządu Giełdy z 18 grudnia 2009r. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu