+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. przekazuje do wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19.06.2009r

Imię i nazwisko
Liczba głosów
Procentowy udział głosów na WZA
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Halina Orzeł
1520000
34,62%
30,01%
Józef Orzeł
1520000
34,62%
30,01%
Jacek Orzeł
380000
8,65%
7,50%
Magdalena Orzeł
380000
8,65%
7,50%

Podstawa prawna:
Art.70 ust. 2 Ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005r.


Osoby reprezentujące spółkę
:
Jacek Orzeł Prezes Zarządu