+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd spółki ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki, które odbyło się w dniu 30.06.2010r.:

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Załącznik:

 

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd