+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

Zarząd spółki ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki, które odbyło się w dniu 28.06.2011r.:

Załącznik:

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA z dnia 28.06.2011.pdf

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd