+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd spółki ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki, które odbyło się w dniu 24.08.2010r.:

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Załącznik:

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd