+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w okresie styczeń – marzec 2010 r. Spółka według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody na poziomie 4 659 tys. PLN, co stanowi 157% przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku.
Osiągnięta dynamika przychodów związana jest z rozpoczętym w połowie marca sezonem letnim.


Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu