+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w okresie styczeń – marzec 2008 r. Spółka według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody na poziomie 1 951 tys. PLN, co stanowi 171% przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży odnotowane w okresie styczeń – marzec 2008 r. pozwalają pozytywnie ocenić kwestię realizacji prognozy wyników finansowych na rok bieżący.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.


Komentarz Zarządu:

W wyniku przeciągającego się okresu zimowego, tegoroczny sezon na usługi Emitenta rozpoczyna się dopiero w kwietniu. W roku 2007 szczyt sezonu zaobserwowano w miesiącu marcu. W związku z powyższym Emitent oczekuje korzystnego wpływu sezonowości na wynik kwietnia i wyników Emitenta po czterech miesiącach 2008 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu