+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w okresie styczeń – luty 2011 r. Spółka według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody na poziomie 2 715 tys. PLN, co stanowi 94,4 % przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku. Mniejsza dynamika wzrostu przychodu spowodowana jest wysoką bazą z 2010 roku, kiedy to Spółka dokonała kilku dużych niskomarżowych transakcji hurtowych. Według wstępnych danych marża generowana w 2011 roku jest wyższa niż w 2010 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu