+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w okresie styczeń – luty 2010 r. Spółka według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody na poziomie 2 877 tys. PLN, co stanowi 182% przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku.
Tak wysoką dynamikę sprzedaży Spółka osiągnęła dzięki zaktywizowaniu eksportu na rynek Europy Wschodniej.

Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę

Halina Orzeł – Członek Zarządu
Magdalena Orzeł – Członek Zarządu