+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w okresie styczeń – kwiecień 2010 r. Spółka według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody na poziomie 8 107 tys. PLN, co stanowi 153 % przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Halina Orzeł – Członek Zarządu

Magdalena Orzeł – Członek Zarządu