+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w okresie styczeń – kwiecień 2008 r. Spółka według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody na poziomie 3 353 tys. PLN, co stanowi 202% przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku. Najbardziej dynamiczny wzrost przychodów został zanotowany w dziale e-handlu. Dynamika przychodów ze sprzedaży przez internet była dwukrotnie wyższa niż dynamika wzrostu przychodów ogółem.
Zgodnie z oczekiwaniami Emitenta sezon wiosenny przesunął się na miesiąc kwiecień, w związku z czym dynamika przychodów po czterech miesiącach była znacznie wyższa niż na koniec marca.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu