+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w okresie styczeń – grudzień 2009 r. Spółka według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody na poziomie 16 937 tys. PLN, co stanowi 144% przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody te były o ok. 4 mln tj. 19,9% niższe od zakładanych w prognozie finansowej na rok 2009 opublikowanej w kwietniu 2008r. w Dokumencie Informacyjnym Spółki. Prognozy dotyczące przychodów były przygotowywane na początku 2008r., tj. przed wystąpieniem skutków ogólnoświatowego kryzysu finansowego, który niekorzystnie odbił się na sytuacji gospodarczej i poziomie wydatków konsumpcyjnych społeczeństwa w drugiej połowie 2008r i w 2009r.

Powodem niewykonania zakładanych przychodów jest brak opadów śniegu w miesiącu listopadzie oraz nasilona walka cenowa z innymi dystrybutorami opon w Polsce. Dokładny opis realizowanej działalności operacyjnej zostanie zamieszczony w raporcie rocznym za 2009 rok.

Zdaniem Zarządu na uwagę zasługuje blisko 50% wzrost przychodów odnotowany kolejny rok z rzędu.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu