+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w okresie styczeń – luty 2009 r. Spółka według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody na poziomie 1 574 tys. PLN, co stanowi 139% przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku.

Kolejny miesiąc wskazuje na dynamiczny wzrost sprzedaży przez internet. Przychody ze sprzedaży w e-handlu w lutym 2009 roku stanowią 220% przychodów lutego 2008 roku.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu