+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w miesiącu styczniu 2009 r. Spółka według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody na poziomie 593 tys. PLN, co stanowi 110% przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku.
Najbardziej dynamiczny wzrost przychodów został zanotowany w dziale e-handlu. Przychody ze sprzedaży przez internet w styczniu 2009 roku stanowią 245% przychodów stycznia 2008 roku.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu