+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 7 kwietnia 2008 r. na podstawie Uchwały Nr 259/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S. A. zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.265.000 akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł za akcję oraz 1.265.000 praw do akcji serii B Spółki.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł  – Prezes Zarządu