+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 09.08.2011 r. otrzymał od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim, pozwolenie na użytkowanie budynku produkcyjno – biurowego na potrzeby produkcyjne granulatu gumowego położonego w Poniatowej przy ul. Przemysłowej 50.

Niniejsza informacja oznacza formalne zakończenie remontu i przystosowania zakupionej nieruchomości pod Zakład Produkcyjny Granulatu Gumowego.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu