+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu 21 lipca 2010 roku otrzymał, od Starostwa Powiatowego Wydział Architektury i Budownictwa w Opolu Lubelskim, pozwolenie na przebudowę istniejącego budynku produkcyjno – biurowego na potrzeby produkcji granulatu gumowego w procesie recyklingu opon wraz z infrastrukturą techniczną na działce w miejscowości Poniatowa.

Otrzymane pozwolenie jest kolejnym etapem mającym na celu budowę fabryki granulatu gumowego. Zakończenie budowy wraz z instalacją linii produkcyjnej oraz rozpoczęcie produkcji planowane jest w pierwszym kwartale 2011 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu