+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 2 kwietnia 2008 r. Giełda Papierów Wartościowych S. A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i od dnia dzisiejszego tj. 3 kwietnia 2008 r. Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna:
Załącznik do Uchwały Nr 581/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 7 sierpnia 2007 r. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych na rynku NewConnect” §10.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu