+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym nastąpił rozruch technologiczny pierwszej części linii produkcyjnej w Zakładzie Produkcji Granulatu Gumowego w Poniatowej. Pierwsze przychody ze sprzedaży produktów pochodzących z ZPGG spółka osiągnie w lipcu 2011 roku. Uruchomienie pełnej linii produkcyjnej nastąpi w przeciągu kilku tygodni.

W pierwszym etapie Zakład będzie funkcjonował w systemie dwuzmianowy, natomiast po osiągnięciu najwyższych standardów jakościowych produkcji nastąpi przejście w system trzyzmianowy. Osiągnięcie pełnych zdolności produkcyjnych nastąpi w przeciągu dwóch do trzech miesięcy od uruchomienia całej linii technologicznej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Jacek Orzeł Prezes Zarządu