+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym została uruchomiona druga część linii produkcyjnej w Zakładzie Produkcji Granulatu Gumowego w Poniatowej.

W pierwszym etapie Zakład będzie funkcjonował w systemie dwuzmianowy, natomiast po osiągnięciu najwyższych standardów jakościowych produkcji nastąpi przejście w system trzyzmianowy. Osiągnięcie pełnych zdolności produkcyjnych nastąpi w przeciągu dwóch do trzech miesięcy.

Spółka w sierpniu ub. roku podpisała umowę pośrednictwa i sprzedaży granulatu gumowego z WIL AG. Umowa została zawarta na okres 4 lat od momentu rozpoczęcia produkcji i gwarantuje sprzedaż granulatu w całym okresie w wysokości min 39 tys. ton o szacunkowej wartości 30 mln PLN. Pierwsze przychody ze sprzedaży produktów pochodzących z ZPGG spółka osiągnie na przełomie lipca i sierpnia 2011 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Jacek Orzeł Prezes Zarządu