+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2009 roku.

Podstawa prawna:
par. 4 ust. 2 pkt. 5) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”


Załączniki:

Uchwały ZWZ

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł –  Prezes Zarządu