+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 grudnia 2009 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do powzięcia którejkolwiek z uchwał.


Podstawa prawna:

par. 4 ust. 2 pkt. 5) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Załączniki:

Uchwały NWZ ORZEŁ SA z dnia 18.12.2009 (pdf rozmiar: 2767.3 kB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7 II 2009 NWZ z dnia 18.12.2009 (pdf rozmiar: 114.8 kB)

Załącznik nr 1 do Uchwały NWZ nr 5 II 2009 z dnia 18.12.2009 (pdf rozmiar: 306.3 kB)

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu