+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 grudnia 2009 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do powzięcia którejkolwiek z uchwał.


Podstawa prawna:

par. 4 ust. 2 pkt. 5) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Załączniki:

Uchwaly-NWZ-Orzel-SA-z-dnia-18-12-2009 (pdf rozmiar: 2767.3 kB)

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu