+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2011r.


Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załącznik:

Uchwaly podjęte-na-WZA-28-06-2011

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd