+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. koryguje treść raportu bieżącego nr 11/2010 ESPI z dnia 02.08.2010r. informuje, iż błędnie została podana data otrzymania zawiadomienia.

Jest:

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu 26.01.2010 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o zmniejszeniu stanu posiadanych akcji ORZEŁ S.A. w wyniku sprzedaży w ramach transakcji sesyjnych w dniu 27.07.2010 roku 12 342 szt. akcji Spółki po cenie 3,18 zł za jedną akcję. Członek Rady Nadzorczej nie wyraża zgody na publikowanie jego danych osobowych.

Powinno być:

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu 02.08.2010 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o zmniejszeniu stanu posiadanych akcji ORZEŁ S.A. w wyniku sprzedaży, w ramach transakcji sesyjnych zawartych w dniu 27.07.2010 roku w ASO na rynku NewConnect, 12 342 szt. akcji Spółki po cenie 3,18 zł za jedną akcję. Członek Rady Nadzorczej nie wyraża zgody na publikowanie jego danych osobowych.

Podstawa prawna:

Art.160 ust 1. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu