+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 08 października 2010 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Jacka Orła Prezesa Zarządu w związku ze zmianą stanu posiadanych akcji.

Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Załącznik:

Zawiadomienie Akcjonariusza.pdf

Podstawa prawna:

Art.160 ust 1. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu