+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 08 października 2010 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Józefa Sławomira Orła Przewodniczącego Rady Nadzorczej w związku ze zmianą stanu posiadanych akcji. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Załącznik:

Zawiadomienie Akcjonariusza.pdf


Podstawa prawna:

Art.160 ust 1. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu