+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że w dniu 26.05.2008 r. do spółki wpłynęło od Pana Kamila Orła Członka Rady Nadzorczej w trybie art.160 ust.1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o nabyciu papierów wartościowych Emitenta podczas sesji zwykłych na rynku NewConnect, które miały miejsce w dniach 18.04.2008 – 15.05. 2008r.

Dnia 18.04.2008 r. Pan Kamil Orzeł nabył 1000 sztuk akcji Emitenta po cenie 1,70 zł za jedną akcję, 1300 sztuk akcji po cenie 1,71 zł za jedną akcję, 2700 sztuk akcji po cenie 1,72 zł za jedną akcję, 1460 sztuk akcji po cenie 1,73 zł za jedną akcję, 540 sztuk akcji po cenie 1,74 zł za jedną akcję; dnia 21.04.2008 r. nabył 1400 sztuk akcji Emitenta po cenie 1,75 zł za jedną akcję; dnia 15.05.2008r. nabył 400 sztuk akcji po cenie 2,26 zł za jedną akcję Łącznie Pan Kamil Orzeł nabył 8800 sztuk akcji Emitenta, po średniej cenie 1,79 zł za jedną akcję.

Podstawa prawna:
Art.160 ust 1. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu